เกี่ยวกับสตรอว์เบอร์รี

สตรอว์เบอร์รี (อังกฤษ: strawberry) เป็นสกุลไม้ดอกในวงศ์กุหลาบ ผลสามารถรับประทานได้ ในอดีตปลูกเป็นพืชคลุมดินให้กับต้นไม้ปลูกเลี้ยงอื่น ซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อก็เป็นได้[2] มีมากกว่า 20 สปีชีส์ และมีลูกผสมมากมาย แต่สตรอว์เบอร์รีที่นิยมปลูกมากในปัจจุบันก็คือสตรอว์เบอร์รีสวน (Fragaria × ananassa) ผลของสตรอว์เบอร์รีมีรสชาติหลากหลายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ มีตั้งแต่รสหวานจนถึงเปรี้ยว สตรอเบอร์รีเป็นผลไม้ทางการค้าที่สำคัญ มีปลูกกันเป็นวงกว้างหลายสภาพอากาศทั่วโลก

สตรอว์เบอร์รีเป็นพืชล้มลุก แตกกิ่งก้านแผ่ปกคลุมดิน ใบจะรวมกันอยู่ 3 ใบใน 1 ก้าน ขอบใบมีรอยหยัก มีดอกสีขาว ผลมีก้านยาวเชื่อมกับต้น มีเสี้ยนเล็ก ๆ บาง ๆ กระจายอยู่ทั่วผล มีกลีบเลี้ยงบนขั้วของผล เมื่ออ่อนมีสีขาว เหลือง เมื่อสุกจะเป็นสีส้ม หรือแดง รสชาติอมเปรี้ยวถึงหวาน ขึ้นอยู่กับผลที่สุก

The garden strawberry (or simply strawberry /ˈstrɔːb(ə)ri/; Fragaria × ananassa) is a widely grown hybrid species of the genus Fragaria (collectively known as the strawberries). It is cultivated worldwide for its fruit. The fruit (which is not a botanical berry, but an aggregate accessory fruit) is widely appreciated for its characteristic aroma, bright red color, juicy texture, and sweetness. It is consumed in large quantities, either fresh or in such prepared foods as preserves, fruit juice, pies, ice creams, milkshakes, and chocolates. Artificial strawberry aroma is also widely used in many industrial food products.

The garden strawberry was first bred in Brittany, France, in the 1750s via a cross of Fragaria virginiana from eastern North America and Fragaria chiloensis, which was brought from Chile by Amédée-François Frézier in 1714. Cultivars of Fragaria × ananassa have replaced, in commercial production, the woodland strawberry (Fragaria vesca), which was the first strawberry species cultivated in the early 17th century.

Technically, the strawberry is an aggregate accessory fruit, meaning that the fleshy part is derived not from the plant's ovaries but from the receptacle that holds the ovaries. Each apparent "seed" (achene) on the outside of the fruit is actually one of the ovaries of the flower, with a seed inside it.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เกษตร เบย์ ดอทคอม
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: 053-456-789 เบอร์แฟกซ์: ---
123/456 ถนนริมน้ำ อำเภอแม่ริม‎ เชียงใหม่ ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay